Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 - 2020Obchodné meno PSČ Č.z. PPA Názov projektu Miesto realizácie Okres Číslo opatrenia
VSP Stredný Gemer 04918 192BB210009 Stratégia CLLD Stredný Gemer 2016 - 2023 obce VSP Stredný Gemer Revúca 19.2
Miestna akčná skupina Vršatec 91441 192TN210010 ,,Pod Vršatcem, od lenivosti chraň se piľností" Hugolín Martin Gavlovič Územie MAS Vršatec Trenčín 19.2
OZ Malokarpatský región 90089 192BA210002 Stratégia CLLD OZ Malokarpatský región Územie MAS Pezinok 19.2
MAS Stará Čierna voda 92502 192TT210010 Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS Dolné Saliby Galanta 19.2
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa 09431 192PO210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Slanské vrchy - Topľa obce: Babie Bystré Čierne nad Topľou Detrík Ďurďoš Hanušovce nad Topľou Hermanovce nad Topľou Hlinné Jastrabie nad Topľou Matiaška Medzianky Merník Michalok Pavlovce Petkovce Petrovce Prosačov Radvanovce Remeniny Rudlov Ruská Voľa Skrabské Soľ Vavrinec Vl Vranov nad Topľou 19.2
Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron 98061 192BB210001 Stratégia CLLD územia Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron územie Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron Rimavská Sobota 19.2
Miestna akčná skupina Dudváh (v angličtine: Local Action Group Dudváh) 92532 192TT210012 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou CLLD Miestnej akčnej skupiny Dudváh Územie Miestnej akčnej skupiny Dudváh Galanta 19.2
Občianske združenie Zlatá cesta 96973 192BB210020 Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020 "Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti" Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Banská Štiavnica, Beluj, Dekýš, Devičie, Domaníky, Drážovce, Dudince, Ilija, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Kozelník, Kráľovce – Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce, Močiar, Počúvadlo, Podhorie Banská Štiavnica, Krupina 19.2
Občianske združenie Ipeľ - Hont 93582 192NR210011 Stratégia CLLD - komunitne riadeného rozvoja Občianskeho združenia Ipeľ - Hont Bielovce, Demandice, Dolné Semerovce, Hokovce, Horné Semerovce, Horné Turovce, Hrkovce, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Kubáňovo, Lontov, Pastovce, Plášťovce, Sazdice, Slatina, Šahy, Tupá, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom Levice 19.2
OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov" 03401 192ZA210012 Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova členské územie MAS (okres Ružomberok) Ružomberok 19.2
Malokarpatské partnerstvo o.z. 91908 192TT210002 Stratégia CLLD - Malokarpatské partnerstvo Územie Malokarpatského partnerstva o.z. (23 obcí) Trnava 19.2
Dolné Záhorie 90874 192BA210001 Stratégia CLLD - Dolné Záhorie Územie MAS Dolné Záhorie (katastrálne územia 15 obcí, 2 miest a 1 mestskej časti) Malacky 19.2
Miestna akčná skupina LABOREC, o.z. 06801 192PO210004 MAS LABOREC:VIDIEK PRE MESTO-MESTO PRE VIDIEK Medzilaborce Medzilaborce 19.2
Občianske združenie Stredný Liptov 03215 192ZA210009 Tvoríme rozvoj Stredného Liptova Územie MAS Stredný Liptov Liptovský Mikuláš 19.2
Občianske združenie MAS LEV, o. z. 05401 192PO210006 Kráľovské územie LEVa - miesto pre všetkých Baldovce, Bijacovce, Brutovce, Bugľovce, Beharovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše Levoča 19.2

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020