Súťaž Fotografie MAS/VSP

HLASOVANIE V SÚŤAŽI
"NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS / VSP"

Naša budúcnosť

Späť na úvod

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.