Aktuálne informácie

Vyhodnotenie pripomienok odbornej verejnosti k základným parametrom výzvy na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020

Vyhodnotenie pripomienok odbornej verejnosti k základným parametrom výzvy na podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 - 2020.

Zmeny vyplývajúce z akceptovaných pripomienok boli ešte zaslané členom Monitorovacieho výboru PRV na konzultáciu v súlade s legislatívou EÚ.

V prípade ďalších úprav bude zverejnená aktualizácia.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020