Aktuálne informácie

Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom Podpora inklúzie a zníženie rizika chudoby prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 ktorý sa uskutoční dňa 20.2.2020 v kaštieli v obci Jarovnice.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020