Aktuálne informácie

Informačný seminár k regionálnemu značeniu v Prešovskom kraji

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj  Vás pozýva na  Informačný seminár k regionálnemu značeniu v Prešovskom kraji, ktorý sa bude konať dňa 12.12.2019 v zasadacej miestnosti IPC na prvom podlaží v budove Úradu PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020