Aktuálne informácie

Spravodajca NSRV číslo 2/2018

Milí priatelia vidieka,

ani sme sa nenazdali a opäť sa blíži koniec ďalšieho roka, s ktorým vám prinášame aj ďalšie vydanie časopisu Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka.

Pripravili sme si pre vás to najdôležitejšie, čo sa za posledné obdobie v súvislosti s PRV SR 2014-2020 udialo, aktivity realizované Národnou sieťou rozvoja vidieka, ale aj príklady dobrej praxe a inšpiratívne myšlienky. 

Neustále sa snažíme zlepšovať naše služby, preto Vám ponúkame druhé číslo Spravodajcu NSRV SR prostredníctvom on-line prehliadača.

Ďakujeme vám za doterajšiu priazeň a prajeme príjemné čítanie vynoveného čísla časopisu Spravodajca NSRV. 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020