Aktuálne informácie

Pozvánka na študijnú cestu do Rakúska „Špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba, inovácie a príklady dobrej praxe“

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva na odbornú študijnú cestu zameranú na špeciálnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, inovácie a príklady dobrej praxe do Rakúska.

Termín konania: 25. - 26. Jún 2018

Registrácia účastníkov prebieha a bude uzatvorená dňa 15. 06. 2018 do 15:00 hod.

Počet účastníkov je limitovaný.

Viac informácií o študijnej ceste a prihlášku nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020