Kalendár akcií

03 Jún 2020
03 Jún 2020

Informačný web seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Viac
02 Jún 2020
02 Jún 2020

Výzva č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Viac
28 Máj 2020
28 Máj 2020

Informačný web – seminár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1

Viac
28 Máj 2020
28 Máj 2020

Výzva č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Viac
14 Máj 2020
14 Máj 2020

Výmena skúsenosti MAS s implementáciou PRV SR 2014 – 2020 - online videokonferencia

Viac
18 Mar 2020
18 Mar 2020

Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov

Viac
18 Mar 2020
18 Mar 2020

Moderné technológie a rozvoj vidieckych obcí a regiónov

Viac
13 Mar 2020
14 Mar 2020

Klub mladých farmárov - Východné Slovensko

Viac
11 Mar 2020
11 Mar 2020

Oznam o zrušení aktivity: Povinnosti prijímateľa pri implementácii projektu v rámci PRV SR 2014 - 2020

Viac
09 Mar 2020
09 Mar 2020

Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020