Kalendár akcií

07 Nov 2023
07 Nov 2023

RIPP Dunajská Streda - Informačný seminár: "Prezentácia Národnej siete rozvoja vidieka SR a Regionálneho informačno-poradenského pracoviska IZPI Dunajská Streda"

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022