Kalendár akcií

06 Sep 2022
06 Sep 2022

Odborný seminár k Výzve č. 58/PRV/2022 a č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5.PRV SR 2014 - 2022

Viac
06 Sep 2022
06 Sep 2022

Odborný seminár k Výzve č. 57/PRV/2022 pre podopatrenie 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (NR kraj)

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020