Kalendár akcií

13 Oct 2021
13 Oct 2021

Konferencia "Ekologická poľnohospodárska výroba (EPV) v novom programovom období 2023-2027"

Viac
12 Oct 2021
13 Oct 2021

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2022

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020