Kalendár akcií

12 Aug 2021
12 Aug 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Nitriansky kraj)

Viac
12 Aug 2021
12 Aug 2021

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Banskobystrický kraj)

Viac
11 Aug 2021
13 Aug 2021

Odborná zahraničná exkurzia do Rumunskej republiky – MAS Lunca Muresului de Jos

Viac

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020