PRV SR 2014 – 2020

Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie – podopatrenie 4.2

Dávame Vám do pozornosti vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy na podopatrenie 4.2 PRV 2014 - 2022.

Súbežne prebiehala konzultácia aj v Monitorovacom výbore pre PRV SR 2014 – 2022 a výsledné znenie základných parametrov zohľadňuje aj pripomienky členov Monitorovacieho výboru.

Ďakujeme za Vaše pripomienky

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020