Aktuálne informácie

Výsledky súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015“

Národná sieť rozvoja vidieka SR i tento rok pokračovala v realizácii súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015“, ktorá sa každoročne teší veľkej obľube nielen medzi súťažiacimi, ale i hlasujúcimi.

Do tohtoročného piateho pokračovania prehliadky fotografií sa prihlásilo 17 MAS/VSP a o priazeň sa v rámci šiestich kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, Život v našej MAS/VSP uchádzalo 80 jedinečných záberov. Fotografie opäť nesklamali a každá sa vyznačovala výnimočnosťou a originalitou zachyteného objektu, či už to boli zábery z prírody, spoločenskej činnosti alebo z každodenného života na vidieku. Internetové hlasovanie prebiehalo na stránke www.nsrv.sk počas mesiaca jún 2015. Celkový počet odovzdaných hlasov bol 2 386. Každá kategória získala svojho víťaza s najvyšším počtom súťažných hlasov, z ktorých vzišiel absolútny víťaz.

Súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za účasť. Poďakovanie patrí i hlasujúcim, ktorí podporou svojho favorita vo forme odovzdania hlasu, vytvorili výsledky súťaže.

Víťazmi súťaže na prvých troch miestach sú:

v kategórii „Naša príroda“

1. Najkrajšie stromy
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

2. Tajomný Hron
autor: Gabriel Memerscheimer
Dolnohronské rozvojové partnerstvo

3. Ranné lúky v Zázrivej
autor: Jakub Krška
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

 

v kategórii „Naši ľudia“

1. Tradície stále živé
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

2. V prírode sa dobre cvičí
autor: Regina Riedl
Dolnohronské rozvojové partnerstvo

3. Pojme, že si zaspievať
autor: Milada Dávidiková
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

 

v kategórii „Naše tradície“

1. Skok z minulosti do budúcnosti
autor: Csilla Révész
Dolnohronské rozvojové partnerstvo

2. Kapka
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

3. Odovzdanie posolstva
autor: Žaneta Šušoliaková
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

 

v kategórií „Naša budúcnosť“

1. Rozprávková prechádzka v lese
autor: Anikó Botta
Dolnohronské rozvojové partnerstvo

2. Adelka z Lapáša
autor: Ing. Ján Medáčke
Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.

3. Rubiki Cube
autor: Ing. Miroslav Sabo
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

 

v kategórii „Naše naj“

1. Sám proti búrke
autor: Roland Uhrina
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

2. Už len zazvoniť
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

3. Chlap z kríža
autor: Csilla Révész
Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

v kategórií „Život v našej MAS/VSP“

1. Folklór je náš
autor: Lucia Vačoková
Verejno-súkromné partnerstvo Horehron

2. Veselí lyžiari na Zázrivských lazoch
autor: Bc. Jozef Jurík
OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina"

3. Zimný závoj
autor: MAS Orava, o.z.
MAS Orava, o.z.

 

Absolútnym víťazom sa stala fotografia v kategórii „Naša budúcnosť“

Rozprávková prechádzka v lese
autor: Anikó Botta
Dolnohronské rozvojové partnerstvo

 

Všetky fotografie si môžete prezrieť v publikácií „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2015“.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022