Aktuálne informácie

Pripravili sme pre Vás Detský kútik a Niečo o EÚ

Vážení návštevníci stránky NSRV SR,

v rámci sekcie „Informačný servis“ sme si pre Vás dovolili vytvoriť nové stránky pod názvom Detský kútik a Niečo o EÚ, v ktorých nájdete rôzne tematicky pozoruhodné brožúrky plné poučných informácií pre deti ako aj pre dospelých.

V Detskom kútiku objavíte veľa zaujímavostí o poľnohospodárstve i produktoch z farmy, samozrejme sú spracované hravou formou, určenou pre mladších návštevníkov.

V zložke Niečo o EÚ, ako už samotný názov napovedá, môžete získať potrebné informácie o fungovaní EÚ, Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ i politike rozvoja vidieka EÚ.

Jednotlivé rubriky budeme pravidelne dopĺňať a rozširovať o nové príspevky.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022