Aktuálne informácie

LINC 2013 vo Fínsku

LINC je konferencia, ktorá spája výmenu skúseností so športovými žážitkami a kulinárstvom. LINC predstavuje iniciatívu MAS a národných sietí rozvoja vidieka z Rakúska, Nemecka, Estóska a Fínska.

LINC sa snaží uskutočňovať sieťovanie medzi oblasťami využívajúcimi metódu LEADER inovatívnou cestou.

Už 4. nadnárodné podujatie sa uskutoční v kraji Severné Savo, vo Fínsku, v dňoch 11.-13. júna 2013. Zaregistrovať sa je potrebné do 30. apríla cez stránku www.info-linc.eu, kde nájdete aj všetky ďalšie potrebné informácie týkajúce sa tohto podujatia.

 

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020