Aktuálne informácie

Zastupovanie regionálneho pracoviska NSRV SR Dunajská Streda

Vážená verejnosť, radi by sme Vás informovali, že z dôvodu čerpania dovolenky bude Regionálne pracovisko Dunajská Streda v mesiaci jún zastupované nasledovne:

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022