Aktuálne informácie

22. ročník súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2023“

Vidiecky parlament na Slovensku s obcou  Hrušov a partnermi vyhlasujú  22. ročník  súťaže Vidiecka žena roka  – „Líderka  roka 2023“.

Do súťaže  môže byť nominovaná žena, ktorá svoj  voľný čas venuje aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce, mikroregióne, v zastupiteľstve je  uznávanou osobnosťou – „líderkou“.

Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na území Slovenska:

1. žena roka – aktivistka / pôsobí v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, neformálna skupina)

 2. žena roka – politička / pôsobí v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)

 3. žena roka – podnikateľka / podniká na vidieku, zamestnáva ľudí z vidieka

 4. žena roka – remeselníčka / venuje sa tradičnému slovenskému ľudovému remeslu

Nominovať môžete aj elektronicky cez  https://forms.gle/8s7sqhcgzYxzan2t8

Nominácie  posielajte do 30. septembra   2023 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13, Banská  Bystrica, e-mailom:[email protected][email protected], 0915 446 538

Konferencia, vyhlásene výsledkov súťaže a spoločenský večer bude  13. októbra 2023 v obci Hrušov okres Veľký Krtíš

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022