Aktuálne informácie

ZÁZNAM zo školenia „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“

Prinášame Vám záznam zo školenia „Ako viesť evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov podľa prílohy č. 1 vyhlášky 172/2018 Z.z.“.

Môžete si ho prehrať kliknutím na tento link: https://youtu.be/WoFP0baSGDM

Otázky, ktoré boli kladené v chate a neboli počas školenia zodpovedané, budú po zodpovedaní zo strany školiteľov zverejnené na webovej stránke NSRV SR.

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022