Aktuálne informácie

Prezentácie z Informačných dní ku schválenému Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027

Prinášame Vám základné informácie zhrnuté v prednáškach rečníkov prezentujúcich počas aktivity Informačné dni ku schválenému Strategickému plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027.  

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022