Aktuálne informácie

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

OZNAM o voľnom pracovnom mieste

Oznamujeme záujemcom o zamestnanie, že od januára 2023 máme záujem obsadiť voľné pracovné miesta s názvom:  

IT Fullstack developer

IT Analytik

IT Architekt

V zmysle rozhodnutia MPRV SR č. 8570/2022-250 v znení dodatku č. 1 a č. 9893/2022/250 dôjde k 1.1.2023 k zmene názvu štátnej príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 34075381 na Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, IČO: 34075381 (ďalej len „IZPI“).

Podrobné informácie o pracovných ponukách nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Termín na zasielanie žiadostí: 15.1.2023

V prípade, že Vás ponuka zaujala prosím priložte:

  1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,

2. Štruktúrovaný životopis,

3. Certifikáty a iné dokumenty preukazujúce Vaše znalosti.


Spôsob doručenia:

Všetky vyžiadané dokumenty (ako je žiadosť,  Životopis, certifikáty a pod.) prosím posielajte v elektronickej podobe v zaheslovanom dokumente na email [email protected]. Heslo pre otvorenie dokumentu pošlite na telefónne číslo 0915701076.

Oslovíme len tých kandidátov, ktorí najlepšie vyhovujú našim požiadavkám.


Za pochopenie Vám ďakujeme.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022