Aktuálne informácie

10.10.2022 Vzdelávacia aktivita - Výzva č. 57/PRV/2022 pre MAS TN kraja

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva na informačný seminár Výzva č. 57/PRV/2022 pre MAS, ktorý sa uskutoční dňa 10. októbra 2022 v priestoroch Facility System Hub, Bratislavská 614, 911 05 Trenčín.

V priebehu seminára budú poskytnuté aktuálne informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 a nových dokumentoch z oblasti implementácii stratégií CLLD. Seminár sa uskutoční prezenčnou i online formou.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022