Aktuálne informácie

Oznámenie pre uznané organizácie výrobcov ovocia a zeleniny a nadnárodnú organizáciu výrobcov ovocia a zeleniny

Oznámenie pre uznané organizácie výrobcov ovocia a zeleniny a nadnárodnú organizáciu výrobcov ovocia a zeleniny so schváleným operačným programom o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/891 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1225 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1623.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje uznaným organizáciám výrobcov ovocia a zeleniny a nadnárodnej organizácie výrobcov ovocia a zeleniny so schváleným operačným programom o dočasných výnimočných opatreniach v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu.

 

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020