Aktuálne informácie

20th EU Regions Week

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie každoročné podujatie v Bruseli venované politike súdržnosti, ktoré sa bude konať online od 10. októbra 2022 14:30 do 13. október 2022 15:30.

20. ročník poskytne príležitosť na diskusiu, udržiavanie prepojení komunít, výmenu osvedčených postupov a nápadov medzi partnermi a účastníkmi na štyri témy: zelená transformácia, územná súdržnosť, digitálna transformácia, posilnenie postavenia mládeže.

Počas tohto podujatia sa budú konať workshopy, medzi ktorými bude aj  rezentácia k téme pripravovanej výzvy PRV pre charitatívne organizácie - link na workshop na tému "Exploring partnerships on the inclusion and integration of migrants and refugees in rural
areas" (ONLINE - Tuesday, October 11, 2022 9:30 AM to 11:00 AM * 1 hr. 30 min. (Europe/Brussels): 

https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022/planning/UGxhbm5pbmdfOTYwNTI1

Viac na https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022  a na https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/20th-eu-regions-week-exploring-partnerships-inclusion-and-integration-migrants-and-refugees_en

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020