Aktuálne informácie

Expozícia Národnej siete rozvoja vidieka SR na Agrokomplex 2022

Pozývame vás navštíviť Expozíciu Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne M2 počas 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá sa bude konať v dňoch 18. - 21. 08. 2022.

V Expozícii sa môžete tešiť na bohatý kultúrny program, vystúpenia folklórnych skupín a súborov, prehliadku tradičných remesiel a miestnych produktov z celého Slovenska. 

Národná sieť rozvoja vidieka SR bude v Expozícií poskytovať aj informácie o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 - 2022.

Tešíme sa na vás!

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020