Aktuálne informácie

27.8.2022 Dožinky v Dolnej Ždani

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj a EKOtrend Vás pozývajú na podujatie Dožinky v Dolnej Ždani, ktorý sa uskutoční dňa 27.8.2022 v obci Dolná Ždaňa

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022