Aktuálne informácie

6.8.2022 Ovocinárstvo na Slovensku

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Ovocinárstvo na Slovensku - extenzívny verzus intenzívny sad.

Vzdelávacia aktivita sa uskutoční  dňa 6.8.2022 v Obeckove - Lamice, 991 05 Balog nad Ipľom, Veľký Krtíš.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022