Aktuálne informácie

1.7.2022 Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Ekologické poľnohospodárstvo v živočíšnej výrobe spojené s ukážkami dobrej praxe.

Aktivita sa uskutoční dňa 01.07.2022 v Brezne

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022