Aktuálne informácie

25.5.2022 Nové inovatívne technológie zvyšujúce ochranu zdravia v poľnohospodárstve podporované z PRV SR 2014 – 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Nové inovatívne technológie zvyšujúce ochranu zdravia v poľnohospodárstve podporované z PRV SR 2014 – 2022.

Akivita sa uskutoční dňa 25.05.2022 v priestoroch reštaurácie Kamenný Dvor Tomášovská 3/18, Nová Dedinka

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020