Aktuálne informácie

21.4.2022 Vzdelávaco-informačný seminár Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 Základné pojmy výzvy a príprava podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na Vzdelávaco-informačný  seminár Výzva č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 Základné pojmy výzvy a príprava podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Termín a miesto realizácie: 21.4.2022, Dolný Kubín

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020