Aktuálne informácie

7.4.2022 Informačný seminár CLLD – aktuálne dokumenty a implementácia stratégií

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj pozýva MAS na   informačný seminár CLLD – aktuálne dokumenty a implementácia stratégií.

Termín a miesto realizácie: 7.4.2022 v priestoroch Reštaurácie LyJana, Rozvadze 525, Trenčianske Stankovce

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020