Aktuálne informácie

Kombinovaná Nomenklatúra, 2022

V nadväznosti na závery školenia k výzve 51/PRV/2021 uskutočneného 31.1.2022 Vám dávame do pozornosti link na stránky EUROSTATu, s aktuálnym zoznamom kombinovanej nomenklatúry všetkých tovarov, spravovaných Colnou správou

https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CN_2022&StrLanguageCode=SK&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC&IntCurrentPage=1

Môžete si ho aj stiahnuť ako Colný sadzobník – v pdf formáte.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022