Aktuálne informácie

Výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Základné pojmy výzvy a príprava podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ZA kraj)

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 - Základné pojmy výzvy a príprava podkladov pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Termín a miesto konania aktivity:  24.1.2022, online

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020