Aktuálne informácie

Pracovné stretnutie MAS k implementácii stratégie CLLD

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj pozýva MAS na Pracovné stretnutie MAS k implementácii stratégie CLLD, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2021, Boutique Hotel Villa Plaza, Prešov

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020