Aktuálne informácie

Odborná exkurzia „Zlepšenie životaschopnosti lesa“

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na Odbornú exkurziu  „Zlepšenie životaschopnosti lesa“

Exkurzia bude zameraná na opatrenie 8 PRV SR 2014 - 2022 a uskutoční sa dňa 27.10.2021, v priesgoroch Lesy SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020