Aktuálne informácie

Návrh aktualizácie č. 3 Usmernenia PPA č. 8

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Návrh aktualizácie č. 3 Usmernenia PPA č. 8

Termín a miesto: 11.10.2021 prostredníctvom platformy ZOOM

Cieľom webinára je si prejsť zmeny v Usmernení a následne pripraviť kvalitné výstupy pre PPA.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020