Aktuálne informácie

Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2022

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2022

Termín a miesto: 12. – 13.10.2021 prostredníctvom platformy ZOOM

Cieľom aktivitu je informovanie účastníkov o PRV SR 2014 – 2020.

Hlavné témy vzdelávacej aktivity: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 -2020, podmienky poskytnutia príspevku, oprávnené aktivity a výdavky, vybrané prílohy ŽoNFP – projekt realizácie a iné, špecifické podmienky - sociálny aspekt, registrácia NSRV SR, výberové a hodnotiace kritériá, ŽoP a Kontrola projektu PRV SR 2014 – 2020.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020