Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Žilinský kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni.

Pracovné stretnutie bude zamerané na problematiku „Implementácia  stratégii  CLLD v aktuálnom období – aktuálne informácie, poznatky, predpokladaný vývoj a aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER do budúceho obdobia "

Termín: 8. septembra 2021, hotel Boboty vo Vrátnej doline

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020