Aktuálne informácie

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni (Trenčiansky kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj pozýva MAS na  Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni

Stretnutie sa uskutoční 4.8.2021 v priestoroch ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, ul. 1.mája 899, Púchov
 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020