Aktuálne informácie

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Košický kraj pozýva aktivitu Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020 formou exkurzie po príkladoch dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020.

Termín konania: 22. - 24.06.2021, KE kraj

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020