Aktuálne informácie

Výmena skúseností MAS Prešovského kraja s implementáciou stratégie CLLD – Usmernenie č. 6 (Prešovský kraj)

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj pozýva MAS na  aktivitu Výmena skúseností MAS Prešovského kraja s implementáciou stratégie CLLD – Usmernenie č. 6

Aktivita sa uskutoční online dňa 29.03.2021 prosgredníctvom aplikácie ZOOM.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020