Aktuálne informácie

Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 - 2020

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás pozýva na online seminár Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 - 2020.

Termín a miesto konania aktivity: 18.02.2021, online

Podrobnosti v Pozvánke s programom.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022