Aktuálne informácie

PRV SR 2014-2020 - Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD a obstarávanie v podopatrení 19.4

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj  vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu PRV SR 2014-2020 - Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD a obstarávanie v podopatrení 19.4

Termín a Miesto: 30.6.2020, Nemšová

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022