Aktuálne informácie

Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj  vás pozýva na vzdelávaciu aktivitu Nezrovnalosti a ukončenie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci PRV SR 2014 - 2020

Termín a Miesto: 16.07.2020, Kultúrny dom v obci Novosad, 076 02 Novosad

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022