Aktuálne informácie

Výzva č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj  Vás pozýva na online seminár Výzva č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Seminár je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Žilinskom kraji - fyzické alebo právnické osoby, predovšetkým malých farmárov.

Termín: 2.6.2020

Forma:  on-line

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom alebo telefonicky do 01.06.2020  na [email protected],  kde uvediete svoje meno, e-mail a telefónne číslo. Obratom obdržíte potvrdzujúci e-mail s organizačnými pokynmi.

Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná technickými možnosťami.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022