Aktuálne informácie

Informačný web seminár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj  Vás pozýva na Informačný web seminár pre malých farmárov  ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Seminár je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby, predovšetkým malých farmárov.

Termín: 3.6.2020

Čas: 9:30 – 14:00

Forma:  on-line

Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 1.6.2020 na e-mail [email protected] a uviesť svoje meno, e-mail a telefónne číslo.

Obratom obdržíte potvrdzujúci e-mail s organizačnými pokynmi.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022