Aktuálne informácie

Školenie: Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj vás pozýva na školenie „Povinnosti a postupy prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektov v rámci PRV SR 2014 - 2020“

Cieľom aktivity je pomôcť prijímateľom NFP z podopatrení PRV SR 2014 – 2020 k lepšej implementácii programu a  zabezpečiť zníženie chybovosti pri predkladaných ŽoP. 

Termín: 28.01.2020

Miesto: Modra

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020