Aktuálne informácie

Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj Vás pozýva na konferenciu „Význam špeciálnej rastlinnej výroby a jej podpora z prostriedkov PRV SR 2014 - 2020“ 

Termín a miesto: 13.11.2019 v priestoroch firmy ZELENINÁRSKA, s.r.o., Kostolná pri Dunaji ( areál bývalého PD )

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020