Aktuálne informácie

Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú na vzdelávaco-informačné stretnutie Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS

Seminár je určený pre beneficientov PRV SR 2014 - 2020  anskobystrického a Žilinského kraja. Účasť je bezplatná. Zmena programu je vyhradená.

Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a obed. Počet účastníkov je limitovaný.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020