Aktuálne informácie

Postup pri príprave žiadosti o NFP na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Postup pri príprave žiadosti o NFP  na podopatrenie 7.2 z PRV SR 2014-2020 na základe výziev MAS

Stretnutie sa uskutoční  14. novembra 2019, v čase od 9:00 h v hotely Gader pri Blatnici

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Partneri

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné lesnícke centrum
Agrokomplex výstavníctvo Nitra, š.p.
Logo - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí
Logo - Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022